Chính sách bảo hành

Chiến Trường Gỗ Mun xin trân trọng thông báo chính sách bảo hành của cửa hàng:

– Khi mua hàng tại Chiến Trường Gỗ Mun, sản phẩm của quý khách sẽ được bảo hành trong 3 năm.

– Bảo trì sản phẩm sẽ được duy trì mãi mãi.