Chính sách giao hàng

Chiến Trường Gỗ Mun xin trân trọng thông báo chính sách vận chuyển hàng hóa:

1) Hỗ trợ miễn phí cước vận chuyển trong khu vực miền Bắc.
2) Đối với đơn hàng trong miền Nam thì khách hàng sẽ chịu cước phí vận chuyển, tuy nhiên Chiến Trường Gỗ Mun cũng sẽ hỗ trợ một phần cước vận chuyển với khách hàng.
3) Chiến Trường Gỗ Mun luôn đảm bảo vận chuyển hàng hóa một cách nguyên vẹn và an toàn khi đến tay khách hàng.